Как да намалим количеството на битовите отпадъци – почистване на битови отпадъци

Замисляли ли сте се, колко много вредим на околната среда с изхвърляне на боклука и как почистване на битови отпадъци може да направи разликата?

Как да намалим количеството и влиянието на битовите отпадъци върху околната среда и здравето?

Битовите отпадъци са всички тези неща, които изхвърляме, след като ги използваме в дома си или в офиса си. Те включват хартия, пластмаса, метал, стъкло, хранителни остатъци, електроника, текстил и други излишни неща. Според Европейската агенция по околна среда, всеки човек в Европа произвежда средно около половин тон битови отпадъци на година, което означава, че заедно ние създаваме повече от 2,5 милиарда тона отпадъци годишно.

Тези отпадъци оказват сериозни отрицателни последствия над околната среда и здравето на хора и животни. Те замърсяват почвата, водата и въздуха, допринасят за глобалното затопляне, намаляват биологичното разнообразие, изчерпват природните ресурси, повишават риска от инфекциозни заболявания, алергии, рак и др. Затова е важно да намалим количеството и влиянието им като приложим принципите на устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Как да намалим количеството на битовите отпадъци?

Най-добрият начин да намалим количеството на битовите отпадъци е да предотвратим разпространението им. Това означава да избягваме или намаляваме използването на излишни или еднократни продукти, да избираме продукти с опаковки, които могат да се рециклират или компостират, да поправяме или преобразуваме старите или повредени продукти, да даряваме или продаваме тези, които не ни трябват, да купуваме втора употреба или в замяна, да споделяме или наемаме продукти, които използваме рядко и др.

Тези действия ни помагат да спестим пари, енергия и ресурси. Те са от полза още, за да намалим замърсяването и отпадъците, да подобрим качеството на живота си и да допринесем за по-чиста и зелена планета.

Интересни факти провокирани от реални статистики:

Например, според „Generation Awake“, ако използваме повторно една пластмасова чаша, ние спестяваме достатъчно енергия, за да заредим батерията на мобилния си телефон два пъти, а ако използваме повторно една пластмасова бутилка, ние спестяваме достатъчно енергия, за да работи един телевизор в продължение на 20 минути.

Как да намалим влиянието на битовите отпадъци върху околната среда и здравето?

Когато не можем да предотвратим използването на битовите отпадъци, трябва да ги използваме по-добре. Това означава да ги сортираме и извозваме правилно, за да могат да бъдат рециклирани или използвани повторно. Рециклирането и повторното използване на битовите отпадъци ни позволява да превърнем боклука в ценни суровини, които могат да се използват за производство на нови продукти. Така ние намаляваме нуждата от нови ресурси, енергия и емисии на парникови газове, които са свързани с производството на продуктите.

Почистване на битови отпадъци, рециклирането и повторното им използване, също така ни помага да намалим количеството отпадъци, които отиват в сметищата или се изгарят. Тези методи за обезвреждане на отпадъците имат много неблагоприятни ефекти за околната среда и здравето. Те заемат ценна земя, изпускат токсични и зловонни газове, причиняват замърсяване на почвата и подземните води, увеличават риска от пожари и експлозии, унищожават ценните материали и Други. Ето, защо е важно да рециклираме или използваме повторно, колкото можем повече от битовите отпадъци, които произвеждаме.

Заключение

Битовият боклук е сериозен проблем за околната среда и здравето. Такъв изисква отговорно и осъзнато поведение от страна на всеки от нас. Ние можем да намалим количеството и влиянието на битовите отпадъци като предотвратяваме, рециклираме или използваме за пореден път. Така можем да спестим ресурси, енергия и пари, както и да подобрим качеството на живота си. По този начин ще допринесем за по-чиста и зелена планета. Нека бъдем част от решението, а не от проблема!

Източник: BULKOM.COM

Scroll to Top