Хомеопатия в световен мащаб

Хомеопатия в световен мащабНауката и институциите не приемат автоматични истината, когато тя един път е разкрита. Учени и лекари са готови на момента да отхвърлят предразсъдъка от лицето на истината, когато става дума за други алтернативи различни от конвенционалните подходи и медицина. Така историята на Декарт, Галилей и много други, остава забулена в онова време, а нейните поддръжници са хулени.

Голям брой физици, химици, обществени здравни работници, фармацевти и други отхвърлят едни тези и се обединяват в защита на алопатията. Съвременната медицина също е силно повлияна от продължителността на живот по целия свят. Тя няма да признае, че създава тип човек, който е мъртъв на 30, въпреки, че реално остава да живее до 70.

хомеопатията

Видно е, че физическото и умствено нещастие на човека се увеличава мъчително с годините, дори тялото му да продължава много по-дълго отколкото преди. Сред коварните болести – рак, епидемия, сърдечни заболявания, пневмония, физически и умствен дисбаланс стойностите се покачват неуморно.

Един от тежките и разстройващи проблеми на хомеопатията е икономическият. Хомеопатията изисква време за пациента и изследването. В миналото, когато обществото е било предимно селски тип, лекарят се е придвижвал до едно семейство с болен с кон и триколка и се е налагало да прекара целия ден с членовете му.

Homeopatic pharmacy, Varanasi Benares India

Тогава той имал достатъчно време, за да се запознае с всички от домакинството и да научи подробно за живота и болежките им. Така можел да предпише и най-правилната терапия, включваща хомеопатични средства на база цял набор от данни. В онова време докторите имали мотив да вършат загрижено работата си, а заплащането ставало в натура.

Днес за пациента на хомеопатия, таксите могат да се сторят значително скъпи, но реално той спестява известна сума. Заболявания, които хомеопатията лекува значително бързо, чрез алопатично лечение могат да се проточат в годините, да струват хиляди и лечението им да се свежда само до потискане на симптомите.

хомеопатични продукти

Хомеопатията може да прекрати множество страдания, но и трябва да бъде заслужена. Само човек, които има свеж поглед над нещата би избрал хомеопатията за свои метод на лечение.

Хомеопатията съществува от вече почти два века и за това време е успяла да премине през различни етапи, да се справя с нападките и да не спира да се развива. Затова и днес от много практикуващия я хомеопати и пациенти тя е така истинска и незаменима.

Scroll to Top